حاضر – هدیه رئیس جمهور رئیس جمهور سینمایی

حاضر – هدیه: رئیس جمهور رئیس جمهور سینمایی تروریستی بازیگران سینمای ایرانی سینما حوادث تئاتر

گت بلاگز Uncategorized حرف شخصی گلزار و مدیر جمهور در ضیافت افطار

رئیس جمهور | رئیس جمهور | سینمایی | تروریستی | بازیگران | سینمای | ایرانی | سینما | حوادث | تئاتر

حرف شخصی گلزار و مدیر جمهور در ضیافت افطار

حرف شخصی گلزار و مدیر جمهور در ضیافت افطار 

رئیس جمهور روحانی جهت هنرمندان ایرانی یک ضیافت افطار در نظر گرفتند که در این مراسم گلزار حرف هایي به آقای مدیر جمهور زد. چند ساعت بعد از اتفاق تروریستی شهر تهران ولی مدیر جمهور اعلام کرد تغییری در برنامه اش نمی دهد و میخواهد میزبان بازیگران و صورت های معروف باشد. خیلی از اسمی ها و ستاره هاي هنر آمده بودند و خیلی ها هم شاید دلهره اتفاقات صبح باعث نیامدن ارزش شده است بود. گروهی هم بعدا گفته شد دعوت نبودند. .

همۀ از حوادث تلخ صبح شروع کردند و بعد به حوزه خودشان رسیدند. نماینده منزل سینما از چالش هاي سینما گفت، نماینده تئاتر با هیجان ازرئیس بعنوان تنها مدیر جمهور تئاتر بین اسم برد. به جای ٣ دقیقه، ٦ دقیقه حرف زد. از چالش ها گفت و از مدیر جمهور خواست تا مدیر جمهور باشد.

حرف شخصی گلزار و مدیر جمهور در ضیافت افطار

زمان گعده هاي پای میز افطار. یکی از بااهمیت ترین هایي که سرش را نزدیک صورت مدیر جمهور کرد، کسی نبود غیر از رضا گلزار ، سوپر استار سینمای گیشه اي . کسی که گذشته از این دولت به علت مشکلاتی که در زندگی شخصی برایش رخ داده بود، فعالیتش به شدت کمرنگ و تقریبا ممنوع شده است بود. گذر وقت و تغییرات محسوس حالا وی را دوباره هم به پرده سینما برگردانده، هم شبکه نمایش خانگی و هم استیج موسیقی!

گلزار که سال گذشته یکی از پرفروشهای سینما بود، در مجال کوتاه جهت گپ زدن با روحانی حرف سینمایی نزد. وی را پای میز مدیر دولت بردند، گلزار سرش را نزدیک کرد و بعد از سخنی کوتاه درمورد حوادث تلخ تروریستی گفت: راستش تقریبا همۀ ما فکر میکردیم بعد از حوادث خونین صبح ، مراسم کنسل می شود

رئیس جمهور | رئیس جمهور | سینمایی | تروریستی | بازیگران | سینمای | ایرانی | سینما | حوادث | تئاتر

و شما به علت رعایت پرسشها امنیتی در یک مکان عمومی حاضر نمیشوید ولی هنگامی که دیدیم شما این دلیری را داشتید ،ما هم آمدیم. واقعا شما امشب بار دیگر نشان دادید هیچ وقت یک ایرانی را نمیتوان ترساندن کرد.رئیس جمهور هم بعد از تعارفات معمول از گلزار تقدیر کرد و گفت مردم کشور عزیزمان ایران مردم شجاعی میباشند و بازیگران و صورت های معروف مان هم همچنین

واژه های کلیدی: رئیس جمهور | رئیس جمهور | سینمایی | تروریستی | بازیگران | سینمای | ایرانی | سینما | حوادث | تئاتر

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz