حاضر – هدیه رئیس جمهور رئیس جمهور سینمایی

حاضر – هدیه: رئیس جمهور رئیس جمهور سینمایی تروریستی بازیگران سینمای ایرانی سینما حوادث تئاتر

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تا دیشب پرونده‌ای راجع به مسببین ناآرامی بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مرج

برابر قانون نیروی انتظامی در جرایم مشهود حق دارد مرتکبین جرایم را ۲۴ ساعت دستگیر کند و تحت نظر قرار دهد، ولی تا دیشب پرونده‌ای به مرجع قضایی واصل نشده است.&nbsp

تا دیشب پرونده‌ای راجع به مسببین ناآرامی بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مرج

مدیر دادگستری تهران: تا دیشب پرونده ای راجع به مسببین ناآرامی بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مرجع قضایی واصل نشده

عبارات مهم : ایران

برابر قانون نیروی انتظامی در جرایم مشهود حق دارد مرتکبین جرایم را ۲۴ ساعت دستگیر کند و تحت نظر قرار دهد، ولی تا دیشب پرونده ای به مرجع قضایی واصل نشده هست.

رئیس کل دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: ما حساب اخلال گران را از کسانیکه تحت تاثیر پرسشها اقتصادی و معیشتی و گرانی معترض هستند، جدا می دانیم.

غلامحسین اسماعیلی با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص دستگیری مسببان ناآرامی های دیروز و اخباری که مبنی بر دستگیری آنها انتشار یافته بود، گفت: برابر قانون نیروی انتظامی در جرایم مشهود حق دارد مرتکبین جرایم را ۲۴ ساعت دستگیر کند و تحت نظر قرار دهد، ولی تا دیشب پرونده ای به مرجع قضایی واصل نشده است.

تا دیشب پرونده‌ای راجع به مسببین ناآرامی بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مرج

رئیس کل دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: محصول کار دیروز نیروی انتظامی، امروز به مراجع قضایی واصل می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تصویر العمل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان مرجع قضایی نسبت به اتفاقات دیروز بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران چیست و آیا این افراد اخلال گر نظام اقتصادی محسوب می شوند یا خیر، گفت: ما حساب اخلال گران را از کسانیکه تحت تاثیر پرسشها اقتصادی و معیشتی و گرانی معترض هستند، جدا می دانیم

برابر قانون نیروی انتظامی در جرایم مشهود حق دارد مرتکبین جرایم را ۲۴ ساعت دستگیر کند و تحت نظر قرار دهد، ولی تا دیشب پرونده‌ای به مرجع قضایی واصل نشده است.&nbsp

واژه های کلیدی: ایران | دادگستری | مراجع قضایی | نیروی انتظامی | نیروی انتظامی | رئیس کل دادگستری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz